Ostrza do przecinania wykonane w technologii elektrodrążęnia wgłębnego