Homogenizatrot laboratoryjny ze stali kwasoodpornej, sterowanie prędkością automatyczny powrót do pozycji górnej, teflonowy rozdrabniacz. Cięcie, gięcie blach, frezowanie, elektronika, sterowanie