Wykonanie testowego stanowiska z plexi PMMA do badania przepływu